Polityka prywatności

1 Niniejsza Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies, określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających strony internetowe agnieszkaredzinska.pl, myslecinaczej.pl oraz pracujinaczej.pl (zwanych dalej Serwisami) przez Agnieszkę Rędzińską (zwanej dalej Administratorem danych osobowych).

2 Polityka Prywatności obowiązuje każdego użytkownika Serwisów oraz publikacji należących do Administratora.

3 Administrator zastrzega sobie wprowadzanie zmian do Polityki Prywatności, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich Serwisów oraz nie wysyła spamu.

4 Ewentualne zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania użytkownika do Serwisu. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisów, o ile nie zastrzeżono inaczej. Użytkownik Serwisów, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez użytkownika.

5 Jeżeli użytkownik Serwisów, nie zgadza się z Polityką Prywatności, nie powinien ich odwiedzać, zapisywać się na listy wysyłkowe ani nabywać produkty i usługi oferowane przez Administratora.

6 Zgadzając się z Polityką Prywatności użytkownik Serwisów:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych; zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania,

b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Administratora, na podane przez siebie dane teleadresowe,

c) rozumie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z Serwisów,

d) potwierdza, że został poinformowany o tym, że: administratorem danych osobowych jest Administrator i że użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania; zawsze ma możliwość rezygnacji, w wyniku czego dane użytkownika zostaną usunięte przez Firmę; użytkownik może dokonać rezygnacji z usługi klikając na link „wypisz mnie z listy” znajdujący się pod treścią każdej wysłanej do użytkownika wiadomości.

7 Administrator danych, zbiera i przetwarza dane użytkowników w sposób bezpieczny i zautomatyzowany, korzystając z serwisu www.mailerlite.com.pl.

8 Zebrane dane osobowe służą realizacji zobowiązań wobec użytkowników, a informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji w których uzyskano zgodę użytkownika Serwisu lub jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawnych.

9 Zbierane są wyłącznie dane niezbędne do realizacji zobowiązań. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

10 W trakcie korzystania z Serwisów należących do Administratora, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

11 W przypadku elektronicznych prezentów oraz wysyłki newslettera, dane przetwarzane przez Administratora to imię oraz adres e-mail; są to dane niezbędne do wysłania e-mail’a w którym można zwracać się do użytkownika po imieniu.

12 Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisów, prezentów, newslettera oraz usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

13 Niektóre obszary Serwisów należących do Administratora, mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z Serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

14 Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na stronach Serwisów, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów, ustalanie liczby anonimowych Użytkowników Serwisów, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badanie zapisów na prezenty i newslettery, wykorzystanie narzędzia do komunikacji, integracja z portalami społecznościowymi. Wśród tych podmiotów na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu można wskazać: Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com) oraz Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com).

15 Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

16 Informacje umieszczone na stronach Administratora są objęte prawami autorskimi, stanowią poglądy autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.

17 Kontakt w sprawie Polityki Prywatności i stosowania plików cookies: kontakt@pracujinaczej.pl